10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
DZIESIĄTKI PROWADZONYCH SPRAW
ZAUFANIE KLIENTÓW

TWORZENIE SPÓŁEK,


KSZTAŁTOWANIE RELACJI PRAWNYCH POMIĘDZY WSPÓLNIKAMI

WSPIERAMY PRAWNIE ZAŁOŻYCIELI ORAZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • rekomendujemy optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej
 • wspieramy proces tworzenia umowy (statutu) spółki (kształtowania relacji pomiędzy wspólnikami)
 • wskazujemy szczegółowy harmonogram czynności (ścieżkę krytyczną)
 • przygotowujemy niezbędne dokumenty
 • wspieramy proces rejestracji spółki – reprezentujemy Klientów przed sądem rejestrowym i organami administracji
 • tworzymy i opiniujemy wewnętrzne regulacje korporacyjne

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w toku procesu tworzenia dowolnej spółki prawa handlowego, tj.: spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

Nasze usługi obejmują:

 • konsultacje w zakresie wyboru najbardziej optymalnego typu spółki dla projektowanej działalności lub przedsięwzięcia,
 • konsultacje w zakresie treści umowy lub statutu spółki,
 • opracowanie projektu umowy lub statutu spółki,
 • asystę Kancelarii przy sporządzaniu aktu notarialnego (jeżeli umowa spółki jest zawierana w tej formie),
 • opracowanie zgłoszenia (wniosku) do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego,
 • zgłoszenie rejestracji podatnika VAT,
 • reprezentację prawną w toku postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Naszym Klientom dostarczamy następujące rezultaty prac:

 • umowę lub statut spółki,
 • dokumentację rejestrową – zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego,
 • postanowienie Sądu rejestrowego o wpisaniu spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zawierające numer KRS),
 • decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Zespół

W Kancelarii GJW należy do zespołu procesowego, gdzie występuje w imieniu przedsiębiorców energetycznych w toku wielu sporów, m.in. w sprawach związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego powstałych na tle wykonywania obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów branży energetycznej sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Obsługiwała procesy przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego. Wspierała przedsiębiorców przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej – uczestniczyła zarówno w postępowaniach rejestrowych, jak i postępowaniach upadłościowych oraz naprawczych. Jej doświadczenie obejmuje ponadto występowanie w postępowaniach mediacyjnych i pojednawczych. Brała także udział w postępowaniach wieczystoksięgowych i egzekucyjnych. Wykształcenie Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach prawo oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Współzarządzający praktyką energetyczną GJW, lider zespołu procesowego. Posiada ponad 17-letnią praktykę zawodową. Od 2002 roku współpracuje z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą reprezentuje w wielu gospodarczych sporach sądowych oraz wspiera prawnie w przedsięwzięciach biznesowych. Przez rok zapewniał obsługę prawną Departamentowi zajmującemu się sprzedażą energii elektrycznej w jednej z kluczowych polskich grup energetycznych. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentowania przedsiębiorców energetycznych i nie tylko przed sądami cywilnymi, gospodarczymi oraz administracyjnymi. Wielokrotnie prowadził procesy gospodarcze o znaczących wartościach przedmiotu sporu, występował przed sądami administracyjnymi oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z sukcesami prowadził spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczące interpretacji przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Jego doświadczenie obejmuje także procesy sądowe z zakresu windykacji międzynarodowej, w tym oparte o europejski nakaz zapłaty. Posiada szeroką wiedzę oraz wieloletnią praktykę w obszarze organizacyjno-prawnego funkcjonowania spółek prawa handlowego. Przez cztery lata zapewniał bieżące wsparcie korporacyjne jednemu z poznańskich banków. Brał również udział w nadzorowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami: przez okres kilku lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w spółce prawa handlowego, był też oddelegowany (jako członek rady nadzorczej spółki akcyjnej) do pełnienia obowiązków członka zarządu, a następnie prezesa zarządu tej spółki. Specjalizuje się również we wspieraniu projektów reorganizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Jego zainteresowania zawodowe są związane również z szeroko rozumianym prawem samorządowym. Wykształcenie Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp. oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Praktyk w obszarze obsługi prawnej procesów inwestycyjnych (prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo ochrony środowiska). Wielokrotnie reprezentował inwestorów w kontaktach z organami administracji i uczestnikami (stronami) postępowań administracyjnych, w tym także na etapie postępowań odwoławczych. Występował przed WSA i NSA. Zapewniał obsługę prawną transakcji dotyczących nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu szeroko rozumianego prawa samorządowego. Obsługiwał wiele jednostek samorządowych, włączając w to również spółki komunalne. Był radnym dwóch kadencji Rady Gminy Sieraków, pełnił także funkcję przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Jest członkiem rady nadzorczej spółki komunalnej w Górze. Zapewnia kompleksową obsługę korporacyjną przedsiębiorstwom, w tym podmiotom podlegającym specyficznym regulacjom sektorowym – spółce będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, podmiotowi z branży ochrony zdrowia. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, windykacji należności oraz w postępowaniach dotyczących ustawy o ochronie praw lokatorów. Wykształcenie Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Międzychodzie.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa energetycznego, prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy. Przez prawie trzy lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale Cywilnym oraz Wydziale Pracy. Posiada także wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorców, w tym reprezentacji podmiotów gospodarczym w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych, a także w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rzeczowego i zobowiązań, zdobyte w trakcie współpracy z poznańskimi kancelariami prawnymi. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i seminariach w tym m.in. z zakresu prawa dowodowego, elektronicznego postępowania upominawczego, stosunków majątkowych małżeńskich w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności intelektualnej, Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce, Bruksela I – stosowanie rozporządzenia Bruksela I w sprawie jurysdykcji i uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych. Od kilku lat świadczy pomoc prawną na rzecz klientów Poradni Prawnej działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu a także uczestniczy w akcji „Niebieski Parasol”. Wykształcenie Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestniczyła w rocznym Programie Academic Exchange of America (programie międzynarodowej wymiany uczniów) w USA. Biegle posługuje się językami angielskim oraz francuskim.

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

tworzenie spółek, umowa spółki, ststut spółki, rejestracja spółki, reprezentacja przed sądem rejestrowym, reprezentacja przed organami administracji, wewnętrzne regulacje korporacyjne, tworzenie spółki prawa handlowego, tworzenie spółki jawnej, tworzenie spółki komandytowej, tworzenie spółki partnerskiej, tworzenie spółki komandytowo-akcyjnej, tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tworzenie spółki akcyjnej, wniosek do KRS, wnioski do Urzędu Skarbowego, wnioski do ZUS, wnioski do GUS