10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
DZIESIĄTKI PROWADZONYCH SPRAW
ZAUFANIE KLIENTÓW

TWORZENIE SPÓŁEK,


KSZTAŁTOWANIE RELACJI PRAWNYCH POMIĘDZY WSPÓLNIKAMI

WSPIERAMY PRAWNIE ZAŁOŻYCIELI ORAZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • rekomendujemy optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej
 • wspieramy proces tworzenia umowy (statutu) spółki (kształtowania relacji pomiędzy wspólnikami)
 • wskazujemy szczegółowy harmonogram czynności (ścieżkę krytyczną)
 • przygotowujemy niezbędne dokumenty
 • wspieramy proces rejestracji spółki – reprezentujemy Klientów przed sądem rejestrowym i organami administracji
 • tworzymy i opiniujemy wewnętrzne regulacje korporacyjne

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w toku procesu tworzenia dowolnej spółki prawa handlowego, tj.: spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

Nasze usługi obejmują:

 • konsultacje w zakresie wyboru najbardziej optymalnego typu spółki dla projektowanej działalności lub przedsięwzięcia,
 • konsultacje w zakresie treści umowy lub statutu spółki,
 • opracowanie projektu umowy lub statutu spółki,
 • asystę Kancelarii przy sporządzaniu aktu notarialnego (jeżeli umowa spółki jest zawierana w tej formie),
 • opracowanie zgłoszenia (wniosku) do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego,
 • zgłoszenie rejestracji podatnika VAT,
 • reprezentację prawną w toku postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Naszym Klientom dostarczamy następujące rezultaty prac:

 • umowę lub statut spółki,
 • dokumentację rejestrową – zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego,
 • postanowienie Sądu rejestrowego o wpisaniu spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zawierające numer KRS),
 • decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Zespół

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

tworzenie spółek, umowa spółki, ststut spółki, rejestracja spółki, reprezentacja przed sądem rejestrowym, reprezentacja przed organami administracji, wewnętrzne regulacje korporacyjne, tworzenie spółki prawa handlowego, tworzenie spółki jawnej, tworzenie spółki komandytowej, tworzenie spółki partnerskiej, tworzenie spółki komandytowo-akcyjnej, tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tworzenie spółki akcyjnej, wniosek do KRS, wnioski do Urzędu Skarbowego, wnioski do ZUS, wnioski do GUS